Geschiedenis

Het is 7 december 1923. Op deze dag maakt Bastiaan Hooghwerff via een advertentie in de plaatselijke krant bekend dat hij zorg kan dragen voor metsel- en betonwerken.
Lange tijd werkte de grondlegger van het bedrijf alleen, pas vanaf 1941 werd hij bijgestaan door zijn toen 18-jarig zoon Pleun. Toen Bastiaan in 1948 overleed, nam Pleun het bedrijfje over.

Na twee jaar voegde zijn jongere broer Ger zich bij hem.

De periode zo vlak na de Tweede Wereldoorlog was niet de gemakkelijkste in de geschiedenis van het bedrijf,  maar wel een tijd met kansen. De historie schrijft hierover dat, bij gebrek aan financiële middelen de beplating van de schuur er aan moest geloven om als bekistingshout te worden gebruikt voor een betonnen fundering.

Beide broers legden zich nu ook toe op de sectoren onderhoud en verbouwing, waarbij zij zo nu en dan ook een complete woning aannamen. Het bedrijf verwierf in de regio bekendheid door zijn kwaliteit, wat ook toen resulteerde in een groei van opdrachten.

Na de watersnoodramp van februari 1953 nam de hoeveelheid werk enorm toe, met een overeenkomstige  groei van het personeelsbestand. De activiteiten breidden zich verder uit naar de (deel)bouw van gemalen, stuwen en bruggen inclusief de bijbehorende grond- en betonwerken. Ook hei- en funderingstechnieken gingen deel uitmaken van de activiteiten. Toen beide broers in 1972 de werkmaatschappij P. & G. Hooghwerff B.V. oprichtten beschikte het bedrijf over een personeelsbestand van ongeveer tien personen.

In 1986 werd het aannemingsbedrijf overgenomen door de derde generatie, namelijk Bas Hooghwerff zoon van Pleun. Bas heeft vanaf toen tot 1 januari 2018 het bedrijf alleen geleid. Gezien er geen opvolging vanuit de familie was, is Bas op 1 januari 2018 met bedrijfsleider Luuk Kamp een samenwerking aangegaan en zijn beide hierdoor aandeelhouder van het Aannemingsbedrijf.

De werkzaamheden die P. & G. Hooghwerff B.V. nu uitvoert, zijn voor een groot deel voor opdrachtgevers waarvoor al vele jaren wordt gewerkt. Sommige relaties zijn al meer dan 45 jaar een feit.